Taastrup Apotek

 

 

Servicemål for Taastrup Apotek

 

 

Servicemål

Apotekets servicemål

Distribution

Køventetid

Gennemsnitlig ventetid 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag.

 

Receptekspeditionstid

Recepter ekspederes med det samme direkte i skranken

 

Lagerservicegrad

98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente dem.

 

Fejludleveringer

Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer - svarende til højst
1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.

 

Fejludleveringer   dosispakket medicin

Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer - svarende til højst
1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.

 

Betjening af handicappede

Apoteket har kørestolsadgang såvel fra hovedindgang som bagindgang

Apoteket har handicapparkering ved bagindgang

Blinde kan om ønsket betjenes fra siddeplads

Døve informeres skriftligt om nødvendigt

Apoteket i Hedehusene har en rampe for kørestolsadgang og gangbesværede

Betjening kan i Hedehusene ske udenfor forretningslokalet

Taastrup Apotek - City 2, Høje Taastrup Apotek og Roskilde Apotek – Stationscentret har alle kørestolsadgang

 

 

 

Faglig rådgivning

Kunder i skranken der tilbydes information og/eller rådgivning

Apoteket tilstræber, at alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer til egenomsorg indenfor sundhed og sygdom samt receptpligtigt medicin til eget eller til eget barn under 15 år modtager tilbud om rådgivning.

 

Information til kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler

Første gang kunden modtager dosispakket medicin udleveres desuden informationsmappe, som indeholder kopi af doseringskort, brochuren Dosispakket medicin og indlægssedler på de ordinerede præparater.

 

Information til forsendelseskunder

samt e-handelskunder

Information gives via forsendelsesbilag og indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.

Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunderne kan få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele åbningstiden.

Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret.

Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.

Diskretion

 

Størst mulig diskretion, som imødekommes ved at kunden fremviser sit sundhedskort (sygesikringsbevis), når der skal hentes receptmedicin.